≡ Menu

Zavarovanje stanovanjske hiše

Kadar želimo zavarovati svojo hišo, moramo paziti na kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na eni strani na ceno za zavarovanje, na drugi pa seveda na kritja oz. nevarnosti, ki jih bomo s tem dobili. Zelo pomembno je, da sklenemo zavarovanje hiše, saj s tem zaščitimo lastno premoženje.

Zavarovalna vsota za katero je hiša zavarovana se izračuna na podlagi površine. Kljub temu, da se zavarovanje vedno sklene na novo vrednost, obstaja še možno zavarovanja na dejansko vrednost, a se v praksi pojavlja zelo redko.

Ko imamo izbrano zavarovalno vsoto, se moramo odločiti katera kritja želimo zajeti v zavarovanje ali z drugimi besedami kako dobro želimo imeti zavarovano hišo. Izbiramo lahko med več paketi, ki se med seboj razlikujejo po številu kritij in višini do katere krijejo določeno nevarnost. Tako se lahko srednji paket razlikuje od višjega po tem, da določeno škodo krije do 10000€, medtem ko jo srednji samo do 5000€. Vse te malenkosti bodo na koncu vplivale na ceno, ki jo bomo plačali za zavarovanje hiše, a je strošek, ki ga plačamo za to zavarovanje relativno majhen v primerjavi z ostalimi zavarovanji, ki jih plačujemo oz. ostalimi stroški, ki jih imamo, zato je zelo pomembno, da pri zavarovanju hiše ne želimo prihraniti denarja in jo zavarujemo tako kot je to potrebno.